לצאת לדרך כלכלית חדשה

ב- 3  צעדים 

03

אימון, ליווי וניהול בשלבי היישום של התכנית הכלכלית

02

התכנית הכלכלית

01

  מיפוי ואבחון וכלכלי

מיפוי ואבחון כלכלי

1. שלב ההכרות

 • נכיר את הצרכים והעדפות שלכם  

 • נבהיר את חשיבותו של ניהול התקציב

 • נבחן את מצב הכלכלי הנוכחי

 • נתאם ציפיות ונגדיר אבני דרך 

 

2. מיפוי ואבחון כלכלי ראשוני

 • איסוף נתונים פיננסים 

 • מיפוי כלל הנכסים הכלכליים של המשפחה כולל פיקדונות, תכניות חסכון, ני"ע, פנסיות, קרנות השתלמות וכיו"ב.

 • מיפוי כלל ההתחייבויות הנוכחיות והעתידיות כולל הוצאות, משכנתאות, הלוואות וכיו"ב. 
 • ניתוח ההתנהלות הכלכלית והבנת הצרכים הפיננסיים. 
 • הגדרת הצרכים וסדריי העדיפויות במשפחה. 

התכנית הכלכלית

1. הכנת התכנית הכלכלית 

 • הכנת תכנית פיננסית בהתאם לנכסים והתחייבויות.

 • ביצוע התאמות לפי הצרכים, ההדגשים והעדפות של המשפחה.

 • קביעת יעדים כלכליים לטווח קצר ולטווח ארוך.

2. הצגת התכנית הכלכלית 

 • הצגת תמונת מצב נוכחית, תוך התייחסות לקשיים ולנקודות הטעונות שיפור.

 • הצגת תכנית הצמיחה העתידית ויציאה מהאתגרים הכלכליים באמצעות מספר פתרונות אפשריים.  

 • ביצוע התאמות בתכנית, תוך העמקת ההכרות עם  הצרכים וסדריי העדיפויות של המשפחה. 

 • מעבר על תסריטים עתידיים והגדרה משותפת של יעדים כלכליים ברורים ומחייבים.

ליווי כלכלי, אימון וניהול

בשלבי היישום של התכנית הכלכלית 

1. יישום התכנית 

 • הובלת המשפחה לצמיחה כלכלית, תוך יישום שלבי התכנית. 

 • שימוש בכלים אימונים להשגת היעדים שנקבעו ועמידה בסדריי העדיפויות.

 • הקניית הרגלים והטמעת שינויים, שיעזרו למשפחה בהתנהלות הכלכלית היומיומית.  

 • מעבר למצב של הבנה, שליטה מלאה וניהול כלכלי יעיל.  

2. ליווי כלכלי וניהול 

 • ליווי כלכלי וניהול חלקי או מלא, תוך התאמה לצרכיי המשפחה 

 • שיחות, אימיילים ופגישות ככל שיידרש עד שהמשפחה תגיע למצב של הפנמה, ביטחון בדרך ועצמאות כלכלית.

 • מיפוי כלל הנכסים הכלכליים של המשפחה כולל פיקדונות, תכניות חסכון, ני"ע, פנסיות, קרנות השתלמות וכיו"ב.

054-2626262 .טל 

 info@urigold.co.il .דוא"ל 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

© 2020 by Uri Goldman.

Proudly created with Internet Center

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin